Nyproduktion

All nyproduktion sker på fabrik utanför Tallin. Med endast 50min flygtid från Stockholm till Tallin, och därefter 10min bil till fabrik, erbjuds en nära kontakt mellan köpare och leverantör.

Svensk personal finns på plats för att säkerhetsställa hög kvalitét. Svensk byggstandard enligt Boverkets byggregler, BBR,  följs och hela byggnationen fotodokumenteras dessutom fortlöpande.

Största delen av produktionen färdigställs inomhus i en torr miljö. Därefter levereras och monteras byggnaden hos Er. Detta gör att byggtiden på plats i Sverige blir kort, normalt ca fyra veckor.

Med detaljerade offerter säkerställs det att ni får Er byggnad som Ni har önskat. Offerter sker efter Era ritningar och rumsbeskrivningar, alternativt tas det fram bygglovshandlingar, konstruktionsritningar mm till en rimlig kostnad.

Med erfaren personal, klassificerat virke och leverantörer av högkvalitets produkter säkerställs en hög standard.

Vi erbjuder fasta priser på byggnad och montage.

Vid uppförandet av byggnaden hos Er användes svenska montörer med lång erfarenhet.

Med köp direkt från leverantör i Estland undviks fördyrande mellanhänder.

Börja gärna med att titta in i vår visningslägenhetmodul i Sigtuna som är byggd som ett Attefallshus, eller kom och besök oss på fabriken i Tallin.